Gemini Terreng: Entreprenørgrop

Kurset gjennomgår hele prosessen med å definere, masseberegne og presentere ulike inngrep i terrenget. Oppgaver vil være relatert til problemstillinger som vil være aktuell i forbindelse med gjennomføring av typiske anleggsprosjekt.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere gjennomført følgende kurs: Grunnkurs Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren Gemini Terreng kan kompensere for manglende kurs.

Varighet

2 dager

Tema

·       Enkle og komplekse byggegroper med flere lag (overbygning), flere massetyper,
        nivåforskjeller/sprang og bruk av 3D-modeller

·       Hvordan forholde seg til landmålte data i en byggegrop

·       Hvordan levere byggegropsdata til utstikking (totalstasjon, GPS og maskinstyring) eller
        andre datakilder, eksempelvis IFC

·       Masseberegning av konstruksjoner og tomter

·       Grop av brutte skråninger for generering av mur og grøft

Pris

9.200,-