Gemini Terreng: Grunnkurs entreprenøroppgaver

Grunnleggende Gemini Terreng der vi bruker mye tid på å gjøre oss kjent med å opprette prosjekt, lære å navigere i brukergrensesnittet, nedtrekksmenyer, applikasjonslag, import/ eksport og de ulike dialogene vi har. Vi vil også se nærmere på typiske entreprenøroppgaver som geometriske kontroller, masseberegning og dokumentasjon.

Varighet

3 dager. Dag 1 er et spesialtilpasset grunnkurs.

Tema 

·       Innføring i koder, geometri, maler og presentasjon

·       Innføring i vegmodell og masseberegning

·       Innføring i dokumentasjonsoppgaver

·       Masserapporter i henhold til prosesskoder eller NS 3420

·       Komplett VIPS-/LandXML-import

·       Dataflyt til og fra ulike kilder

·       Beregning av enkel byggegrop (lag mot lag)

·       Beregning av enkel byggegrop (opsjon Byggegrop)

·       Statistikkfunksjon, både planlagt og as-built

·       Tegningsproduksjon 3D-visualisering

Pris

13.800,-