Gemini Terreng: Prosjekteringsoppgaver

Kurset i prosjekteringsoppgaver vil fokusere på de fire ulike fagene; veg, kryss, byggegrop og VA, og samspillet mellom dem. Vi vil se på ulike verktøy tilgjengelig for å prosjektere veg. Bruk av vegtabeller, vegklasser og maler, samt dynamisk prosjektering av horisontal og vertikalkurvatur. Deretter vil vi opprette kryss og se på mulighetene i modulen. Tomter skal prosjekteres ved bruk av byggegropsmodulen før vi avslutter med VA-prosjekteringen til det samme området.

Forkunnskap

Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, kjennskap til entreprenørprosjekter, samt tidligere
gjennomført følgende kurs: Grunnkurs Entreprenøroppgaver. God kjennskap til programvaren
Gemini Terreng kan kompensere for manglende kurs.

Varighet

3 dager.

Tema 

·       Prosjektere veg

·       Presentasjonstegninger

·       Redigere kryss

·       Masseberegning

·       VA-anlegg og redigering

·       Byggegrop

·       Sette inn IFC-bygg og bruk av materialkobling

·       2D- og 3D-presentasjon av modellen

Pris

13.800,-